Steun ons

Vrijwilligerswerk en werkgroepen

U heeft tijd beschikbaar voor huisbezoek aan inwoners in de stad Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen, Bunschoten of Spakenburg, die uw steun kunnen gebruiken. Of u bent beschikbaar om aanvragen via de website in overleg met hulpvragers af te handelen. Wilt u ons helpen, meldt u dan aan bij een bestuurslid. Wij zorgen voor begeleiding en brengen u in contact met de werkgroep bij u in de buurt.

Donatie – Schenking

Wij zijn voor onze financiële middelen mede afhankelijk van giften en donaties. Wilt u het werk van Caritas mogelijk blijven maken, dan kunt U een gift overmaken op RABO bankrekening NL64RABO 0123 000 238 t.n.v. P.C.I. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, o.v.v. Donatie. De Caritas Amersfoort heeft de ANBI status zodat uw gift ook aftrekbaar van de belasting is.

Nalatenschap

Zoals velen die ons zijn voorgegaan kunt u ook (een deel van) uw nalatenschap schenken aan de Caritas. Wij bezitten bijvoorbeeld diverse landerijen waarvan de pachtopbrengsten ingezet worden voor de vele noden die wij ledigen. Heeft u interesse om het werk van de Parochiële Caritas Instelling in uw erfenis op te nemen dan kunt u dat door uw notaris (laten) regelen en ons als begunstigde op te nemen.

Wilt u worden benaderd voor een persoonlijk gesprek over uw steun? Stuur dan een e-mail naar onze secretaris.

Het is goed om te weten dat al uw informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld (zie ook onze AVG verklaring).