aininWie zijn wij?

De Parochiële Caritas Instelling Amersfoort (Caritas Amersfoort) is een vrijwilligersorganisatie en zelfstandig onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. In formeel-juridische zin zijn wij een publiek kerkelijke rechtspersoon, verbonden aan de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Wij hebben als doel de beoefening en bevordering van Caritas, liefdadigheid. Dit is concrete hulp en steun bieden aan mensen  in materiële en/of geestelijke nood. Wij beheren het vermogen en zorgen voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de bestaande diaconale werkgroepen in Amersfoort. Onze samenwerkingspartners zijn o.a. de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de werkgroep kerk en samenleving van de Amersfoortse Raad van kerken, Pact Samsam en de gemeente Amersfoort. Wij voeren ons beleid uit in samenspraak met het bestuur van de parochie.

PCI Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 74847244.

Wij hebben een ANBI status onder RSIN-nummer: 824141234.

Onze missie is: Inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Vanuit Christelijke overtuiging geven wij gestalte geven aan de opdracht van de Katholieke Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door ons te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. (Zie bijvoorbeeld de recente encycliek van Paus Franciscus: Fratelli Tutti, over broederlijkheid en sociale vriendschap.)

Organisatie

Caritas Amersfoort heeft werkgroepen die actief zijn in de diverse wijken van Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Bunschoten-Spakenburg. We hebben een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die maximaal voor 2 periodes van 4 jaar door de bisschop worden benoemd. In 2024 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:                                       Tom Paffen                          voorzitter@caritasamersfoort.nl 

Vice-voorzitter/secretaris:            Ellen Hogema                     secretaris@caritasamersfoort.nl

Penningmeester:                           Pieter-Jan Hamers              penningmeester@caritasamersfoort.nl

 Lid (beoogd secretaris):               Vacature

 

Kijk hier naar een video interview met onze voorzitter als afstudeer project over Armoede en PCI in Amersfoort

 

Onze jaarlijkse financiële mogelijkheden: Het bestuur heeft als opdracht het opgebouwde kapitaal in stand te houden en met de revenuen goede werken te verrichten. Jaarlijks besteden wij globaal op de volgende wijze de beschikbare middelen:

  • 50.000 euro voor individuele armoedebestrijding en concrete noodhulp
  • 40.000 euro voor ondersteuning van de sociale banken en instellingen als Schuldhulpmaatje
  • 40.000 euro voor instandhouding van de Caritas in het bisdom Utrecht , de DKCI voor het caritaswerk op landelijk niveau
  • 25.000 euro voor instandhouding inloophuizen en straatpastoraat
  • 3.000 euro voor administratieve zaken als instandhouding website, vrijwilligers en bestuurskosten

Jaarplannen en jaarverslagen

Wij werken in onze organisatie met beleidsplannen. In dat plan beschrijven we uitgebreid wat onze doelen voor de komende tijd zijn. In het beleidsplan “Oog en Hart voor elkaar” staan onze plannen voor de periode 2021 tot 2025. Elk jaar maken we ook een jaarplan. Natuurlijk blikken we jaarlijks terug en doen wij verslag van onze activiteiten en financiën. Met onze plannen en jaarverslagen willen we een transparante vrijwilligersorganisatie zijn. Uw reactie op ons werk horen wij graag van u.