Ook deze winter doet Caritas Amersfoort een speciale actie voor mensen die in acute problemen komen door de extreem stijgende energiekosten. U kunt ook helpen door het delen van uw energiecompensatie.
Toen vorig jaar duidelijk werd dat de energiekosten flink zouden stijgen zijn we aangehaakt met een bedrag van 10000 euro bij de actie “Amersfoort geeft Warmte” in samenwerking met de Raad van Kerken. We verwachten ook de komende winter(s) nog te moeten bijspringen ondanks de regelingen via de overheid. Dus heeft u (een deel van) de energiecompensatie niet zelf nodig, dan zijn we heel blij met uw warme (ANBI) gift. Maak het bedrag over op de IBAN NL64RABO 0123 000 238 t.n.v. PCI OLVA o.v.v. “warmte delen”. Vast veel dank.